BẢNG GIÁ BIỂU MẪU SỐ LƯỢNG ÍT 14 X 20 CM

SỐ LƯỢNG FORT 70 GSM CARBONLESS 2 LIÊN CARBONLESS 3 LIÊN THỜI GIAN THÔNG SỐ CHUNG
1 MÀU 1 MÀU 4 MÀU 1 MÀU 4 MÀU – In màu (không màu nền).
– Kích thước: 14 x 20 (cm).
– Thành phẩm: Cấn răng cưa, đóng số nhảy theo yêu cầu, đóng kim dán băng keo gáy.
Lưu ý:
– Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2.000/cuốn, thời gian thêm 2 ngày, chạy răng cưa thêm 1 ngày.
– Đơn giá cho khổ A6 (10 x 14 cm) = 1/2 giá theo khổ chuẩn.
– Đơn giá khổ A4 (20.5 x 29.5 cm) = 2 x giá khổ chuẩn.
– Giá chưa bao gồm thiết kế, không tính ngày nhận file, giao hàng tận nơi theo chính sách công ty, thời gian trên chưa bao gồm thời gian giao hàng.
– Giá chưa bao gồm VAT 10%.
– Liên hệ phòng kinh doanh:

(028) 66 829 443 – 0908 126 282
10 280.000 559.500 620.000 430.000 870.000 7 ngày
20 500.000 520.000 1.200.000 840.000 1.650.000 7 ngày
30 660.000 710.000 1.460.000 1.230.000 2.180.000 7 ngày
40 860.000 900.000 1.820.000 1.600.000 2.700.000 7 ngày
50 1.060.000 1.100.000 2.260.000 1.870.000 3.250.000 7 ngày
Nếu quý khách chưa chọn được sản phẩm theo ý, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn!

BẢNG GIÁ BIỂU MẪU SỐ LƯỢNG NHIỀU 14 X 20 CM

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THỜI GIAN THÔNG SỐ CHUNG
100 13.500 1.350.000 7 ngày – In 1 màu (không màu nền).
– Kích thước: 14 x 20 (cm).
– Giấy Fort 70gsm.
– Thành phẩm: Cấn răng cưa, đóng số nhảy theo yêu cầu, đóng kim, dán băng keo gáy, 100 tờ/cuốn.
Lưu ý:
– Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2.000/cuốn, thời gian thêm 2 ngày, chạy răng cưa thêm 1 ngày.
– Đơn giá cho khổ A6 (10 x 14 cm) = 1/2 giá theo khổ chuẩn.
– Đơn giá khổ A4 (20.5 x 29.5 cm) = 2 x giá khổ chuẩn.
– Giá chưa bao gồm thiết kế, không tính ngày nhận file, giao hàng tận nơi theo chính sách công ty, thời gian trên chưa bao gồm thời gian giao hàng.
– Giá chưa bao gồm VAT 10%.
– Liên hệ phòng kinh doanh:

(028) 66 829 443 – 0908 126 282
200 11.000 2.200.000 7 ngày
300 10.000 3.000.000 7 ngày
500 9.000 4.500.000 7 ngày
1.000 8.000 8.000.000 7 ngày
Nếu quý khách chưa chọn được sản phẩm theo ý, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn!

BẢNG GIÁ BIỂU MẪU SỐ LƯỢNG NHIỀU 14 X 20 CM CARBONLESS 2 LIÊN

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THỜI GIAN THÔNG SỐ CHUNG
100 18.000 1.800.000 7 ngày – In 1 màu (không màu nền).
– Kích thước: 14 x 20 (cm).
– Giấy Carbonless 2 liên 60gsm.
– Thành phẩm: Cấn răng cưa, đóng số nhảy theo yêu cầu, đóng kim dán băng keo gáy, 100 tờ/cuốn.
Lưu ý:
– Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2.000/cuốn, thời gian thêm 2 ngày, chạy răng cưa thêm 1 ngày.
– Đơn giá cho khổ A6 (10 x 14 cm) = 1/2 giá theo khổ chuẩn.
– Đơn giá khổ A4 (20.5 x 29.5 cm) = 2 x giá khổ chuẩn.
– Giá chưa bao gồm thiết kế, không tính ngày nhận file, giao hàng tận nơi theo chính sách công ty, thời gian trên chưa bao gồm thời gian giao hàng.
– Giá chưa bao gồm VAT 10%.
– Liên hệ phòng kinh doanh:

(028) 66 829 443 – 0908 126 282
200 17.000 3.400.000 7 ngày
300 16.000 4.800.000 7 ngày
500 15.000 7.500.000 7 ngày
1.000 13.000 13.000.000 7 ngày
Nếu quý khách chưa chọn được sản phẩm theo ý, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn!

BẢNG GIÁ BIỂU MẪU SỐ LƯỢNG NHIỀU 14 X 20 CM CARBONLESS 3 LIÊN

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THỜI GIAN THÔNG SỐ CHUNG
100 26.000 2.600.000 7 ngày – In 1 màu (không màu nền).
– Kích thước: 14 x 20 (cm).
– Giấy Carbonless 3 liên 60gsm.
– Thành phẩm: Cấn răng cưa, đóng số nhảy theo yêu cầu, đóng kim dán băng keo gáy, 150 tờ/cuốn.
Lưu ý:
– Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2.000/cuốn, thời gian thêm 2 ngày, chạy răng cưa thêm 1 ngày.
– Đơn giá cho khổ A6 (10 x 14 cm) = 1/2 giá theo khổ chuẩn.
– Đơn giá khổ A4 (20.5 x 29.5 cm) = 2 x giá khổ chuẩn.
– Giá chưa bao gồm thiết kế, không tính ngày nhận file, giao hàng tận nơi theo chính sách công ty, thời gian trên chưa bao gồm thời gian giao hàng.
– Giá chưa bao gồm VAT 10%.
– Liên hệ phòng kinh doanh:

(028) 66 829 443 – 0908 126 282
200 25.000 5.000.000 7 ngày
300 24.000 7.200.000 7 ngày
500 23.000 11.500.000 7 ngày
1.000 21.500 21.500.000 7 ngày
Nếu quý khách chưa chọn được sản phẩm theo ý, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn!
Đăng ký tư vấn