In Offset

BẢNG GIÁ FOLDER 1 MẶT, CÁN MÀNG 1 MẶT

SỐ LƯỢNG KỸ THUẬT IN ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THỜI GIAN THÔNG SỐ CHUNG
100 Offset 26.500 2.650.000 4 – 6 ngày – In 4 màu 1 mặt.
– Giấy B.300 gsm.
– Kích thước: 22 x 31 x 7 (cm).
– Thành phẩm: Cán màng mờ/bóng 1 mặt, bế, dán thành phẩm.
Lưu ý:
– Giá chưa bao gồm thiết kế, không tính ngày nhận file, giao hàng tận nơi theo chính sách công ty, thời gian trên chưa bao gồm thời gian giao hàng.
– Giá chưa bao gồm VAT 10%.
– Liên hệ phòng kinh doanh:

(028) 66 829 443 – 0908 126 282
200 Offset 14.350 2.870.000 4 – 6 ngày
300 Offset 10.400 3.120.000 4 – 6 ngày
400 Offset 8.500 3.400.000 4 – 6 ngày
500 Offset 7.320 3.660.000 4 – 6 ngày
1.000 Offset 5.000 5.000.000 5 – 7 ngày
2.000 Offset 3.730 7.460.000 5 – 7 ngày
Nếu quý khách chưa chọn được sản phẩm theo ý, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn!

BẢNG GIÁ FOLDER 2 MẶT, CÁN MÀNG 1 MẶT

SỐ LƯỢNG KỸ THUẬT IN ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THỜI GIAN THÔNG SỐ CHUNG
100 Offset 35.500 3.550.000 4 – 6 ngày – In 4 màu 2 mặt.
– Giấy B.300 gsm.
– Kích thước: 22 x 31 x 7 (cm).
– Thành phẩm: Cán màng mờ/bóng 1 mặt, bế, dán thành phẩm.
Lưu ý:
– Giá chưa bao gồm thiết kế, không tính ngày nhận file, giao hàng tận nơi theo chính sách công ty, thời gian trên chưa bao gồm thời gian giao hàng.
– Giá chưa bao gồm VAT 10%.
– Liên hệ phòng kinh doanh:

(028) 66 829 443 – 0908 126 282
200 Offset 18.750 3.750.000 4 – 6 ngày
300 Offset 13.400 4.020.000 4 – 6 ngày
400 Offset 10.750 4.300.000 4 – 6 ngày
500 Offset 9.100 4.550.000 4 – 6 ngày
1.000 Offset 5.870 5.870.000 5 – 7 ngày
2.000 Offset 4.150 8.300.000 5 – 7 ngày
Nếu quý khách chưa chọn được sản phẩm theo ý, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn!

BẢNG GIÁ FOLDER 2 MẶT, CÁN MÀNG 2 MẶT

SỐ LƯỢNG KỸ THUẬT IN ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THỜI GIAN THÔNG SỐ CHUNG
100 Offset 39.000 3.900.000 4 – 6 ngày – In 4 màu 2 mặt.
– Giấy B.300 gsm.
– Kích thước: 22 x 31 x 7 (cm).
– Thành phẩm: Cán màng mờ/bóng 2 mặt, bế, dán thành phẩm.
Lưu ý:
– Giá chưa bao gồm thiết kế, không tính ngày nhận file, giao hàng tận nơi theo chính sách công ty, thời gian trên chưa bao gồm thời gian giao hàng.
– Giá chưa bao gồm VAT 10%.
– Liên hệ phòng kinh doanh:

(028) 66 829 443 – 0908 126 282
200 Offset 21.000 3.750.000 4 – 6 ngày
300 Offset 15.000 4.500.000 4 – 6 ngày
400 Offset 12.000 4.820.000 4 – 6 ngày
500 Offset 10.240 5.120.000 4 – 6 ngày
1.000 Offset 6.700 6.700.000 5 – 7 ngày
2.000 Offset 4.825 9.650.000 5 – 7 ngày
Nếu quý khách chưa chọn được sản phẩm theo ý, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn!
Đăng ký tư vấn