“BAO THƯ 12.5 x 17.5 – Fort 180gsm – Nắp 6 cm ( Nắp gài ) “

 

Đăng ký tư vấn